Update

LRD (લોક રક્ષક દળ) દ્વારા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી

 

LRD (લોક રક્ષક દળ) દ્વારા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી

પોસ્ટ : કોન્સટેબલ    લાયકાત : 12 પાસ 

ફોર્મ શરૂ થવાની તા. : 01/10/2021 (03.00 વાગ્યાથી)
છેલ્લી તા. : 21/10/2021 (11.59 સુધી.)ઉંમર : 18 થી 33 વર્ષ  (જન્મ તા. : 21/10/1998 થી 21/10/2003 વચ્ચેની હોવી જોઈએ.).

::: જગ્યા :::

 

  • બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સટેબલ : 5488
  • હથિયારી પોલીસ કોન્સટેબલ : 1050
  • SRPF પોલીસ કોન્સટેબલ : 4450

 

ભરતી અંગેની નોટિફિકેશન : અહી ક્લિક કરો
વેબસાઇટ માટે : અહી ક્લિક કરો 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button