Update

ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી દ્વારા ભરતી…

: પોસ્ટ ::: 

 

  • મેડિકલ ઓફિસર
  • તાલુકા પ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ
  • તાલુકા એકાઉન્ટન્ટ
  • ઇમ્યુનાઈઝેશન ફિલ્ડ વોલ્ટીયર
  • FHW
  • કોમ્પ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસર

 

ભરતી ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા 

::: ઇન્ટરવ્યુ તારીખ, સમય અને સ્થળ ::: 

👇👇👇

👇👇👇

Download PDF

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button