Update

ગુજરાત રાજ્ય વન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ દ્વારા ભરતી…

પોસ્ટ ::
એકાઉન્ટ
સુપરવિઝર
આસિસ્ટન્ટ સુપરવિઝર
મેનેજર (એકાઉન્ટસ)
ભરતી : અરજી દ્વારા (કરાર આધારિત)

ફોર્મ શરૂ તા. : 06/04/2022
અરજી માટે છેલ્લી તા. : 19/04/2022

** ભરતી અંગેની ફુલ નોટિફિકેશન 👇

👉એકાઉન્ટ માટે : અહી ક્લિક કરો.
👉 સુપરવિઝર : અહી ક્લિક કરો.
👉 આસિસ્ટન્ટ સુપરવિઝર : અહી ક્લિક કરો.
👉 મેનેજર (એકાઉન્ટસ) : અહી ક્લિક કરો.
વધુ માહિતી માટે : અહી ક્લિક કરો.
વેબ સાઇટ માટે : અહી ક્લિક કરો.
લાયકાત, ઉંમર અને પગાર જેવી બધી માહિતી નોટિફિકેશનમાં આપલે છે.

એકાઉન્ટ માટે : અહી ક્લિક કરો.
👉 સુપરવિઝર : અહી ક્લિક કરો.
👉 આસિસ્ટન્ટ સુપરવિઝર : અહી ક્લિક કરો.
👉 મેનેજર (એકાઉન્ટસ) : અહી ક્લિક કરો.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button