Update

RMC (રાજકોટ મહાનગરપાલિકા) દ્વારા ભરતી

 પોસ્ટ   ‍‍

——————————————————–

  • VBD વોલેન્ટીયર્સ (પુરુષ)
  અરજી તારીખ 
——————————————————–
  • અરજી શરૂ તા. : 27/08/2022
  • અરજી છેલ્લી  તા. : 02/09/2022
‍‍  લાયકાત  ‍‍
——————————————————–
  • ઓછામાં ઓછું 8 પાસ
  વયમર્યાદા  
——————————————————–
  પગાર ધોરણ  
——————————————————–
  • 8900/-
  નોટિફિકેશન PDF  
——————————————————–

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button